Tuần lễ học tâp 2019

Căn cứ hướng dẫn số 260 /PGDĐT- GDTX về việc tổ chức: “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019 . Ngày 1/10/2019 Trường TH và THCS Hồng Tiến kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng Hồng Tiến đã tổ chức khai mạc“Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” với mục đích  nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc học tập thường xuyên,học tâp suốt đời đối với sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân .

Sau đây là 1 số hình ảnh của buổi lễ khai mạc :