Sinh nhật quý IV cho CBGV trường Tiểu học Hồng Tiến

Năm 2017 Công Đoàn và Nhà trường Tiểu học Hồng Tiến đã tổ chức sinh nhật cho CBCNV trong trường theo quý.Các đồng chí sinh trong quý I+II+III đã được tổ chức vui vẻ và ý nghĩa.Vào chiều ngày 23 tháng 11 năm 2017 Nhà trường và Công Đoàn đã tổ chức sinh nhật cho CBCNVC quý IV gồm 4 đồng chí sinh vào tháng 10,11,12.

Bài viết liên quan