Hoạt động ngoài giờ lên lớp

Chương trình ca múa hát tập thể của Liên đội trường TH và THCS Hồng Tiến chào mừng Đoàn kiểm tra chuyên môn và khảo sát giáo viên giỏi năm học 2019-2020